Shree Janchetana School

Shivraj Municipality - 8, Laxmanpur, Kapilvastu
Ph: +977-9847052183 (Arjun Sir), +977-9844714007 (Kaushal Chaudhary)
Web: Not Available
Email : Not Available