कर्मचारी विवरण सम्पर्क नं. पद/तह/श्रेणी सम्बन्धित शाखा विदाको प्रकार मिति दिन कैफियत
199974 | गोविन्द प्रसाद चौधरी 9847284860कम्प्यूटर अधिकृतप्रशासन शाखा
1253 | भानु मरासिनी 9857050123कम्प्यूटरसूचना प्रविधि शाखा
Pit group PVT LTD